Inger-Synnøve Johansen

Inger-Synnøve Johansen

Instruktør
Inger-Synnøve har praktisert yoga siden 2006.  Hennes yogautdannelse er fra The yoga academy, England ( Simon Low), hatha yoga og yin yoga. Julie Gudmestad ( Iyengar yoga), Judith Lasater ( Restorative yoga), og Jannicke Wiel ( Oslo yoga).
Hun har jobbet som Ergoterapeut siden 1997, med voksne døve med autisme, barn med spesielle behov og nå innen geriatri.

Hun ser det som viktig å lære bort å praktisere yoga på en trygg måte, og bruke yoga forebyggende og rehabiliterende. Inger-Synnøve har to barn.