Eilin Dalby, gravidyogainstruktør, barselyogainstruktør, yogainstruktør, gravidyoga, barselyoga

Eilin Dalby

Instruktør

Eilin har lærerutdanning innen Ashtanga Yoga, Vinyasa Flow, Yogic Arts, Yin Yang Yoga, Groovykids yoga og Gravidyoga. Som mor er hun opptatt av å dele erfaringer om hvordan yoga i denne transformerende fasen av livet kan være til stor glede og nytte både for mor og barn.

Eilin formidler yogaens terapautiske egenskaper gjennom en leken tilnærming med fokus på den individuelle opplevelsen av praksisen.